Thơm bé

15,000

Mẫu: Trái thơm

Màu: Như ảnh

Giá theo số lượng:

– Từ 20 cái: 15k/c
– Từ 200 cái: 12k/c
– Từ 300 cái: 10k/c