Mini Cactus

15,000

Mẫu: Xương rồng

Màu: Xanh lơ nhạt

*Màu sắc có thể thay đổi theo yêu cầu

Giá theo số lượng:

– Từ 20 cái: 15k/c
– Từ 200 cái: 12k/c
– Từ 300 cái: 10k/c
Danh mục: